"Promoteri ljudskih prava"

Veličina slova:

U okviru projekta „Promoteri ljudskih prava- poruka jednakosti“ Udruženje studenata sa hendikepom je 02. oktobra 2017. u studentskom odmaralištu a Zlatiboru organizovalo konferenciju povodom završetka projekta.
Opšti cilj projekta „Promoteri ljudskih prava – poruka jednakosti“ je unapređenje položaja osoba sa hendikepom u društvu kroz mehanizme osnaživanja mladih za promociju ljudskih prava, anti-diskriminacije i socijalne uključenosti, pre svega mladih sa hendikepom. Specifični ciljevi pojekta su: Jačanje kapaciteta vršnjačkih grupa u lokalnim zajednicama za promovisanje ravnopravnosti osoba sa hendikepom; Promovisanje antidiskriminacije kroz snimanje i prikazivanje video spota; Osnaživanje mladih aktivista i aktivistkinja za realizaciju edukativnih aktivnosti; Osnaživanje mladih aktivista i aktivistkinja za zagovaranje ravnopravnosti kroz realizaciju javnih akcija; Povećanje vidljivosti osoba sa hendikepom u lokalnim zajednicama.
Ciljna grupa projekta bili su predstavnici i volonteri Kancelarija za mlade, institucije i organi lokalne samouprave relevantni za organizovanje servisa podrške i omladinskih aktivnosti na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i najšira javnost i mediji u lokalnim zajednicama. U okviru projekta realizovan je četvorodnevni trening „Participacija mladih sa hendikepom“ koji je okupio predstavnike i koordinatore preko 15 kancelarija za mlade, predstavnike organizacije „Svetski omladinski talas“ , i „Unije studenata socijalnog rada“, sa ciljem da se učesnici osnaže za sprovođenje aktivnosti i inkluzivnih politika u skladu sa ljudskim pravima.
Projekat je trajao šest meseci, a konferencija predstavlja završnu aktivnost gde su sumirani rezultati, poslate proruke koje pozivaju na jednakost i otvaranje svih omladinskih aktivnosti za sve mlade, i promovisan video spot.
Projekat „Promoteri ljudskih prava-poruka jednakosti“ sproveden je uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, i partnerstvo Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.