Мреже

Veličina slova:

Мрежа младих и студената са хендикепом југоисточне Европе

Мрежа младих и студената са хендикепом југоисточне Европе је основана 2004. године са циљем да ради на побољшању положаја младих и студената са хендикепом у региону југоисточне Европе.
Мрежу за сада чине четири организације које паралелно - свака у својој земљи - спроводе активности које доприносе бољем положају младих и студената са хендикепом.
Мрежа младих и студената са хендикепом југоисточне Европе

 

Коалиција против дискриминације

Удружење студената са хендикепом је део Коалиције против дискриминације заједно са још седам организација које се баве заштитом права различитих маргинализованих и мањинских група. Коалиција против дискриминације је формирана да би информисала јавност и скренула пажњу на различите случајеве дискриминације, а у циљу подржавања увођења и примене антидискриминационих закона у нашем правном систему.

Коалиција против дискриминације