Публикације

Veličina slova:
2inkluzivno2
 
2bonton
.pdf

2polozaj

.pdf

 

 2hendikep

.doc  .pdf

 2inkluzivno

.doc  .pdf

   

 


 

 Актуелни Looping

looping7 mala
.doc .pdf

Тему броја посветили смо ПОНОВО!!! инклузивном образовању, сумирамо резултате 1. ИНКЛУЗИВНЕ школске године, са Миленом Јеротијевић причамо о томе како образовање мења појам хендикепа, док скице из студентског живота под називом Мика рулес доносе ауторску рефлексију о (не)једнакоправности младих са хендикепом у високом образовању. Апсолутни УСХ хероји & хероине су Снифф неодољиви (љупкост, магија, РФИД технологија) и Алисон Лепер, парадигма лепоте за ново доба! Реализацију 7. броја часописа подржало је Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије.

 

 

 


 

Предходна издања Loopinga

looping1-mala 

.doc

looping2-mala 

.doc

looping3-mala  

 .doc .pdf

looping4-mala

.doc .pdf 

looping5-mala

.pdf 

looping6-mala

.pdf

 


 

УСХ стрип

USHstrip mala
 .pdf

ПРОЈЕКАТ УСХ СYСТЕМ је алтернативан културни пројекат заснован на заједничком креативном раду младих са хендикепом и њихових вршњака без хендикепа. Промовишући креативност маргинализоване групе младих и инсистирајући на доступности финалног продукта пројекта за младе са оштећеним видом (текстуална верзија са вебалним описима), пројекат значајно доприноси обогаћењу културног живота и културној разноликости.